โปรแกรม ราคา(บาท)
เที่ยววันเดียว พังงา เสม็ดนางชี โดยเรือเร็ว  1,650 

 

 

 

 

 โปรแกรมทัวร์

 

ภูเก็ต - พังงา เสม็ดนางชี – เกาะห้อง – เขาตะปู เขาพิงกัน – เกาะปันหยี - ป่าชายเลนบ้านหินร่ม(อาหารเที่ยง)

 09.00 น. 

รับคณะจากโรงแรมที่พัก เดินทางผ่านสะพานสารสิน มุ่งหน้าสู่ จว.พังงา

 11.30 น.

รับประทานอาหารเที่ยง ณ เสม็ดนางชีบูทีค ชมวิวที่สวยงามหนึ่งเดียวในจังหวัดพังา

(กุ้งผัดพริกเกลือ , หมี่หุ้น แกงปุ,ยำเสม็ดนางชี ,ผัดผักรวม ,ไข่เจียว, ปลาหมึกชุบแป้งผัดไข่เค็ม ข้าวสวย ผลไม้)

 12.45 น.

เดินทางออกจากท่าเรือคลองเคียน มุ่งหน้าสู่เกาะห้อง (พังงา) ชมธรรมชาติแบบใกล้ชิด

 13.45 น.

เดินทางออกจากเกาะห้อง มุ่งหน้าสู่เขาตะปู และเขาพิงกัน ชมความงดงามที่ธรรมชาติสร้างขึ้นซึ่งเป็นสถานที่ถ่ายทำ ภาพยนต์ James Bond 007

 14.30 น.

เดินทางออกจากเขาตะปู มุ่งหน้าสู่เกาะปันหยี ชมหมู่บ้านลอยน้ำ และสนามฟุตบอลลอยน้ำ เยี่ยมชมวิถีชีวิตของชาวบ้าน ซื้อของฝาก : กะปิ กุ้งแห้ง ปลาฉิ้งฉ้าง เครื่องประดับมุกเลี้ยง

 15.30 น.

ชมธรรมชาติที่งดงามท่ามกลางป่าโกงกาง ณ ป่าชายเลนบ้านหินร่ม

 16.00 น.

มุ่งหน้ากลับสู่ท่าเรือคลองเคียน ถึงภูเก็ต พร้อมนำคณะเข้าสู่ที่พัก โดยสวัสดิภาพ พร้อมความสุข

และความประทับใจ

 

 

ราคานี้รวม !

  • รถปรับอากาศมาตราฐานใหม่
  • รวมอาหาร 1 มื้อ (เที่ยง)
  • สถานที่แวะชมตามโปรแกรม
  • ไกด์ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น มืออาชีพ
  • ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง

*** กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

 

สวีทแลนด์ ทัวร์คุณภาพ ราคาประหยัด

 

 จองทัวร์

 

ทัวร์ประจำวัน