โปรแกรม ราคา (บาท)
ล่องเรือเชลลิ่งยอร์ชคาตามารันกาฮังบีช (เกาะเฮ) + เกาะราชา + ซันเซ็ท ผู้ใหญ่  เด็ก
1,600 1,500

 

 

  โปรแกรมทัวร์  (โปรแกรมเดย์ทริป ออกเดินทางจากภูเก็ต)

 

ล่องเรือเชลลิ่งยอร์ชคาตามารันกาฮังบีช (เกาะเฮ) + เกาะราชา + ซันเซ็ท 

07:30 น.

รถตู้รับท่านจากที่พัก มุ่งหน้าสู่ท่าเรืออ่าวฉลอง

08:30 น.

ถึงจุดเช็คอินออฟฟิศนิกรบารีนเช็ครายชื่อและรับฟังข้อมูลการเดินทางจากทัวร์ไกด์ 

09:00 น.

ล่องเรือเขลลิ่งยอ ร์ช-คาตามารันออกเดินทางจากท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง 4 กาฮังบีชเกาะเฮ

ถึงกาฮังบีชกัวร์ไกด์นำลูกค้าทุกท่านพักผ่อนบริเวณชายหาดกาฮังบีชและรับฟังข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกบริการต่าง ๆ ณ กายังมีชลูกค้าทุกท่านสามารถเบิกอุปกรณ์เล่นน้ำจากพนักทน ณ จุดให้บริการอุปกรณ์ดำน้ำ

"กาอังบีช" มีกีฬาทบน้ำคอยให้บริการลูกค้าทุกท่านอาทิบานาน่าโบก (เรือลากกล้วย, พาราเซลลิ่ง (เรือลากร่ม), ไดฟวิ่ง (ดำน้ำลึก). ชีวอคเกอร์ (เดินใต้ทะล) (มีค่าบริการเพิ่มเติม) 

12:00 น. 

รับประทานอาหารกลางวัน ณ "ห้องอาหาร กาฮัง” 

13:00 น.

ออกเดินทางจากกาสังมิชล่องเรือไปเกาะราชาใหญ่: ถึงเกาะราชาใหญ่นำลูกค้าทุกท่านว่ายน้ำชมปะการังที่อ่าวคอนแคเพื่อสัมผัสความสวยงามของแนวปะการังน้ำตื้นและปลา สวยงามหลากหลายสีสันใช้เวลาประมาณ 40 นาที)

ลูกค้าทุกท่านขึ้นเกาะราชาเพื่อสัมพัสกับความละเอียดของเม็ดทรายและท่านสามารถว่ายน้ำเพื่อชมแนวปะการังน้ำตื้นที่สามารถดำจากชายหาดได้

16:45 น.

ออกเดินทางจากเกาะราชาสัมผัสบรรยากาศความสวยงามของพระอาทิตย์ตกะหว่างเดินทางกลับท่าเรืออ่าวฉลอง 

18:30 น.

เดินทางถึงท่าเทียบเรืออ่าวฉลองโดยสวัสดิภาพ

 

  จองทัวร์

 

ราคานี้รวม

 • อาหารเย็น 1 มื้อ
 • เครื่องดื่ม, ผลไม้ตามฤดูกาล
 • สถานที่แวะชมตามโปรแกรม
 • เสื้อชูชีพ อุปกรณ์ดำน้ำตึ้น
 • เก้าอี้ชายหาด (กาฮังบิช)
 • ไกด์ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น มืออาชีพ พร้อมลูกเรือที่มีประสบการณ์
 • ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง
 • รถรับส่งจากโรงแรมที่พัก ไปท่าเรือ รถปรับอากาศมาตราฐานใหม่

 

หมายเหตุ

 • ราคานี้สำหรับทั้งคนไทยและคนต่างชาติ
 • เด็กเล็กฟรี หมายถึง อายุไม่เกิน 3 ขวบ
 • ราคาเด็ก หมายถึง อายุ 4-11 ขวบ และสูงไม่เกิน 120 ซ.ม.
 • ราคาผู้ใหญ่ หมายถึง อายุ 12 ปี ขึ้นไป
 • ทัวร์ทะเลโปรแกรมต่างๆสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ คลื่นลมและระดับน้ำทะเลในแต่ละวันโดยคำนึงถึงประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ
 • ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • บริการ ถรับส่ง ค่ารถฟรี จากโรงแรมที่พัก เฉพาะในโซน( ตัวเมืองภูเก็ต, เกาะสิเหร่, แหลมหิน, หาดป่าตอง, หาดกะตะ-กะรน-ฉลอง-ราไวย์-ในหาน) นอกเหนือจากนี้ คิดเพิ่มตามระยะทาง

 

สวีทแลนด์ ทัวร์คุณภาพ ราคาประหยัด

 

 

ทัวร์ประจำวัน