โปรแกรม ราคาพักคู่
เที่ยวพังงา 2 วัน 1 คืน 2,450 บาท ต่อท่าน

 

 

 

**เดินทางได้ทุกวัน **

 

 

วันแรก อ่าวพังงา – เกาะปันหยี – โรงแรมเลอเอราวัณ พังงา         (อาหารว่าง/อาหารเที่ยง/อาหารเย็น)

 xx.xx น. 

 รับคณะที่ จุดนัดพบ และ มุ่งหน้าสู่จังหวัดพังงา

 xx.xx น. 

แวะปั๊มทำภารกิจส่วนตัว ทานมื้อเช้าตามอัธยาศัย

ทัวร์บริการน้ำดื่ม กาแฟ โอวัลติน ขนม

 xx.xx น. 

เดินทางถึงท่าเรือสุระกุล เช็คเตรียมความพร้อม ลูกทัวร์ทุกท่านสวมเสื้อชูชีพก่อนลงเรือ

เดินทางออกจากท่าเรือชมวิวทิวทัศน์ วิถีชุมชน วิถีชาวประมง ริมสองฝั่ง

นำทุกท่านสู่อ่าวพังงาอเมซิ่งอ่าวพังงา 6 จุด ด้วยเรือหางยาว

ทานมื้อกลางวันบนเกาะปันหยี (ร้านมูเทียร่า)

 xx.xx น. 

เดินทางกลับเข้าท่าเรือ ขึ้นรถทัวร์

เดินทางกลับไปยังที่พัก พักที่ (โรงแรมเลอเอราวัณ พังงา)

ทานมื้อค่ำที่โรงแรม  สังสรรค์ในเลาจน์ พร้อมคาราโอเกะ

 

 

วันที่ 2 เสม็ดนางชี – วัดราษฎร์อุปถัมภ์ – เดินทางกลับ                                         (อาหารเช้า)

 xx.xx น. 

พร้อมกัน ณ จุดขึ้นรถเดินทางไปยังจุดเปลี่ยนรถท้องถิ่น   ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่เสม็ดนางชี

 xx.xx น. 

กลับมายังโรงแรมเพื่อรับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม

 xx.xx น. 

เช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรมที่พัก ตรวจเช็คสัมภาระให้เรียบร้อย  ก่อนออกเดินทาง

 xx.xx น. 

แวะวัดราษฎร์อุปถัมภ์ (วัดบางเหรียง)  และแวะร้านขายของฝากจากพังงา

 xx.xx น. 

นำคณะทัวร์ทุกท่านเดินทางกลับถึงภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

 

ราคานี้รวม !

  • รถปรับอากาศมาตราฐานใหม่
  • รวมอาหาร 3 มื้อ (เช้า,เที่ยง,เย็น)
  • ห้องพัก 1 คืน 
  • สถานที่แวะชมตามโปรแกรม
  • ไกด์ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น มืออาชีพ
  • ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง

*** กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ***

 

                                    สวีทแลนด์ ทัวร์คุณภาพ ราคาประหยัด

 จองเดี๋ยวนี้

 

ทัวร์ประจำวัน