ทัวร์กระบี่-พังงา 3 วัน 2 คืน

ดูฝูงปูมดแดง ณ สันนาคา (Unseen) - ล่องเรือยอร์ช ดำน้ำชมปะการัง

 

  

จุดเด่น...

 • เดินทางโดยสายการบินไทยสมายล์ (WE) รวมน้ำหนักสัมภาระโหลด 20 กก. และอาหารว่าง
 • ล่องเรือยอร์ช Catamaran ดำน้ำชมปะการัง ณ หมู่เกาะห้อง เกาะผักเบี้ย เกาะลาติง ฯลฯ
 • นั่งเรือหัวโทง ชมสันนาคา หาดตั้งเลน ถิ่นฝูงปูมดแดงนับหมื่น (UNSEEN จังหวัดพังงา)
 • ลิ้มลองซีฟู้ด ณ ฟาร์มหอยนางรมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
 • เขาทองฮิลล์ จุดชมพระอาทิตย์ตก (Sunset) ที่สวยงามที่สุดของกระบี่
 • ไหว้พระขอพร “วัดมหาธาตุวชิรมงคล” เป็นพระมหาธาตุเจดีย์ที่สูงที่สุดในภาคใต้ คล้ายคลึงกับ “พุทธคยา” ประเทศอินเดีย
 • ท่าปอม คลองสองน้ำ แหล่งศึกษาเชิงนิเวศวิทยาเพื่อเรียนรู้ความสมบูรณ์ของธรรมชาติ
   

อัตราค่าบริการ (โครงการทัวร์เที่ยวไทย)

โปรแกรม พักคู่ พักเดียว 

ทัวร์กระบี่-พังงา 3 วัน 2 คืน

7,500 บาท/ท่าน

9,500 บาท/ท่าน

 • โครงการทัวร์เที่ยวไทย ท่านจ่ายเพียง 7,500.- 
 • รัฐฯออกให้ 5,000.-
 • ค่าทัวร์รวม 12.500.-

 

 

 รายละเอียดการเดินทาง 

วันแรก

สุวรรณภูมิ - สนามบินกระบี่ - ลานปูดำ – ชมเมือง - ท่าปอม – ชมพระอาทิตย์ตกดิน ณ เขาทองฮิลล์

05.30 น.

พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 2 สายการบินไทยสมายล์ (WE)

เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระก่อนออกเดินทาง *เชิญท่านลงทะเบียนเช็คชื่อ สแกน QR Code ตามนโยบายโครงการ “ทัวร์เที่ยวไทย”  วัดอุณหภูมิ บริการเจลล้างมือ ก่อนเช็คอิน 

กรุณาเตรียมเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนโควิด และบัตรประชาชน แสดง ณ จุดเช็คอิน เพื่อเดินทางเข้าจังหวัดกระบี่

รับประทานอาหารเช้าแบบ BOX SET (มื้อที่ 1) 

07.40 น.

 เหินฟ้าสู่ จ.กระบี่ โดยสายการบินไทยสมายล์ เที่ยวบินที่ WE 241 (ใช้เวลาบิน 1.20 ชม.)

09.00 น.  ถึง สนามบินกระบี่ หลังรับสัมภาระ นำท่านนั่งรถตู้ปรับอากาศ VIP
จากนั้นนำท่านแวะถ่ายรูป เขาขนาบน้ำ ซึ่งเป็นเขาสองลูกสูงประมาณ 100 เมตร ขนาบแม่น้ำกระบี่และ ประติมากรรมปูดำ ประติมากรรมปูดำ ประกอบไปด้วยตัวแม่ 1 ตัว และตัวลูก 3 ตัว สร้างขึ้นจากทองคำเหลืองรมคำ สัดส่วนสวยงาม สื่อถึงความสัมพันธ์ของครอบครัว ในนิทานอิสปเรื่องแม่ปูกับลูกปู เพื่อให้สอดคล้องกับคำขวัญของจังหวัดกระบี่ “กระบี่เมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก””
11.30 น. 

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารอัญชลี (มื้อที่ 2)

13.00 น. 

นำท่านเข้าเช็คอิน ณ โรงแรม อ่าวนาง วิลล่า (****+) ติดทะเล หรือเทียบเท่า
ให้ทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย เล่นน้ำทะเล เดินเล่นชายหาด หรือใช้ Facility ภายในโรงแรม อาทิ สระว่ายน้ำ ฟิตเนส ฯลฯ

บ่าย 

นำท่านสู่ ท่าปอม คลองสองน้ำ เป็นแหล่งศึกษาเชิงนิเวศวิทยาเพื่อเรียนรู้ความสมบูรณ์ของธรรมชาติทั้งในแง่ของทางน้ำใต้ดินและพืชพรรณที่สามารถเติบโตได้ทั้งในน้ำและบนดิน คลองสองสายน้ำมีลักษณะพิเศษของระบบนิเวศที่ในช่วงขึ้น12 ค่ำ ไปจนถึง แรม 5 ค่ำ ที่น้ำทะเลหนุนขึ้นสูง ซึ่งชาวบ้านในพื้นที่เรียกกันว่า "น้ำใหญ่" นั้น น้ำทะเลจะหนุนสูงลึกเข้ามาในคลองท่าปอมถึงศาลาเล่นน้ำ และผสมกับน้ำจืดในคลองท่าปอมกลายเป็นคลองน้ำกร่อยที่มีสีฟ้าค่อนข้างขุ่น แต่ว่าก็เป็นช่วงเวลาไม่นานหลังจากนั้นน้ำทะเลก็จะลงและถูกแทนที่ด้วยน้ำจืดใสแจ๋วมองเห็นเป็นสีเขียว เสน่ห์ของท่าปอมอีกอย่างหนึ่งคือ รากไม้ให้ชวนมองอยู่ทั่วไปตามริมตลิ่ง สองฝั่งคลอง โดยรากของต้นไม้หลาย ประเภทจะปรับตัว ด้วยการโผล่รากขึ้นมาหายใจ ส่วนใครที่อยากสัมผัสกับความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ แห่งป่าท่าปอมในความรู้สึกที่แตกต่างไปจากการเดินชมบนสะพาน ก็สามารถพายเรือแคนูชมความงาม ของคลองสองน้ำ

และป่าท่าปอมได้ ... จนได้เวลาอันควร เดินทางไปชมพระอาทิตย์ตกดิน (Sunset) ที่สวยที่สุดในกระบี่ ณ เขาทองฮิลล์ คาเฟ่บรรยากาศดีตั้งอยู่บนภูเขา สามารถมองเห็นวิวทะเลที่สวยงามของกระบี่ โดยวิวทะเลของที่นี่เรียกได้ว่าเป็น Unseen ที่สวยงามเต็มไปด้วยหมู่เกาะน้อยใหญ่เรียงรายเต็มท้องทะเล จนชาวบ้านในพื้นที่ต่างเรียกกันว่าเป็น "ป่าเกาะ" ซึ่งภายในร้านให้บริการทั้งอาหาร เครื่องดื่ม และเบเกอรี่ ให้ได้เลือกทานกันอีกหลายเมนู (ไม่รวมค่าเครื่องดื่มและขนม)

 เย็น 

 รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารเรือนทิพย์ สาขา 2 คลองสน (มื้อที่ 3)
พักค้างคืน ณ โรงแรมอ่าวนาง วิลล่า รีสอร์ท (****+) ติดทะเล หรือเทียบเท่า

หมายเหตุ :

วันรุ่งขึ้น นั่งเรือหัวโทงสู่สันนาคา ชมฝูงปูมดแดง แนะนำ ดังนี้
ควรใส่ชุดเตรียมพร้อมเดินทะเล ถ่ายรูป : เสื้อผ้าสีสด กางเกงขาสั้น
รองเท้ากันน้ำรัดส้น / รองเท้าแตะ ครีมกันแดด แว่นตา หมวก

 

  

วันที่ 2

กระบี่ - พังงา – ชุมชนท่องเที่ยวบ้านโคกไคร – ล่องเรือหัวโทง ชมพระอาทิตย์ขึ้น- เที่ยวสันนาคา ชมฝูงปูมดแดง (Unseen) – ลิ้มลองซีฟู้ดที่ฟาร์มหอยนางรม – วัดมหาธาตุวชิระมงคล 

หมายเหตุ : พีเรียต 8-10 ม.ค. ดูปูช่วงเช้า / พีเรียต 15-17 ม.ค. ดูปูช่วงบ่าย

04.30 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ปลุกให้ท่านทำภารกิจส่วนตัว เพื่อเตรียมเดินทาง
05.00 น.

นำท่านออกเดินทางสู่ จ.พังงา

บริการอาหารเช้าแบบ BOX SET (มื้อที่ 4) 

ถึง ชุมชนท่องเที่ยวบ้านโคกไคร จ.พังงา เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยเสน่ห์จากวิถีชีวิตชาวประมงพื้นบ้าน โดยเฉพาะเป็นแหล่งเพาะเลี้ยง “หอยนางรม” ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีแหล่งธรรมชาติสวยงามน่าอัศจรรย์ ได้รับการยกระดับให้เป็น “หมู่บ้านโอทอปเพื่อการท่องเที่ยว”
นำท่านนั่งเรือหัวโทง ล่องคลองมะรุ่ย ชมพระอาทิตย์ยามเช้าเคล้าหมอกบางๆ บรรยากาศสุดแสน โรแมนติค ชมธรรมชาติสองฝั่งคลอง

เที่ยวชมสันนาคา หาดตั้งเลน ถิ่นปูมดแดง อันซีนจังหวัดพังงา ซึ่งเมื่อยามที่น้ำทะเลลดระดับลงสุด หาดแห่งนี้ก็จะโผล่ขึ้นมาเป็นแนวกว้างใหญ่ พร้อมๆ กับ ไฮไลท์สำคัญ ฝูงปูมดแดงนับล้านตัว ที่ดูน่าตื่นตาตื่นใจบนหาดแห่งนี้ ปูมดแดงหรือปูทหาร จะอาศัยอยู่ในรูในพื้นทราย อาศัยช่วงเวลาน้ำลงแล้วจึงออกมาจากรูหากิน เมื่อน้ำขึ้นหรือเมื่อมีภัยก็จะหนีลงรู แล้วใช้ทรายปิดปากรู มีพฤติกรรมอาศัยอยู่รวมกันเป็นฝูงใหญ่ เปิดประสบการณ์สุดฟิน !! กับอาหารเช้าแบบท้องถิ่น บนชายหาด 

มื้อเช้า

 • โปรแกรมเที่ยวสันนาคา ชมปูมกแดง (เช้า)
 • กาแฟ/ไมโล/ชาขลู่
 • ขนมพิ้นบ้าน
 • ข้าวยำ
 • ผัดหมี่พื้นบ้าน

บางอย่างอาจมีการเปลี่ยสแปลง ขึ้นอยู่กับวัตถุดิบ

จากนั้นนำท่านเยือนถิ่นชุมชน คนโบราณกับตำนานภาพเขียนที่บอกเล่าเรื่องราวกว่า 3,000 ปี กว่า 200 ภาพ รวมถึงชมหินงอกหินย้อยที่ ถ้ำหัวกะโหลก หรือ ถ้ำผีหัวโต

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวันเมนูซีฟู้ด ณ ฟาร์มหอยนางรม (มื้อที่ 5)

หลังอาหาร นำท่านชมฟาร์มหอยนางรมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ ชมวิถีประมงพื้นบ้าน ที่เพาะเลี้ยงชายฝั่ง เยี่ยมชมกระชังหอยนางรม ธนาคารปู ฯลฯ

บ่าย นำท่านเดินทาสู่ วัดมหาธาตุวชิรมงคล (วัดบางโทง) สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2483 เดิมวัดแห่งนี้ชาวบ้านเรียกขานว่า “วัดบางโทง” ซึ่งตั้งตามชื่อหมู่บ้านที่ตั้ง วัดบางโทงได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2496 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 30 เมตร ยาว 70 เมตร ได้ทำพิธีผูกพัทธสีมา เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2519  ในปี พ.ศ. 2545 จุดเด่นของวัดมหาธาตุวชิรมงคล คือองค์พระมหาธาตุเจดีย์ที่มีความสูงถึง 95 เมตร     ถือเป็นพระมหาธาตุเจดีย์ที่สูงที่สุดในภาคใต้ ––บริเวณรอบๆ พระมหาธาตุจัดตกแต่งสถานที่ให้มีความคล้ายคลึงกับ “พุทธคยา” สถานที่ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ ใน อ.คยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารเรือนทิพย์ (มื้อที่ 6)
พักค้างคืน ณ โรงแรมอ่าวนาง วิลล่า รีสอร์ท (****+) ติดทะเล หรือ เทียบเท่า

หมายเหตุ :

วันรุ่งขึ้น ล่องเรือ ดำน้ำชมปะการัง แนะนำให้เตรียม ดังนี้
ชุดว่ายน้ำ เสื้อผ้าสีสด กางเกงขาสั้น ชุดเปลี่ยนหลังดำน้ำ รองเท้ากันน้ำรัดส้น/แตะ แว่นกันแดด ครีมกันแดด กล้องถ่ายรูป หมวก ยาประจำตัว (ถ้ามี)
บริษัทฯ บริการผ้าฃนหนู ถุงใส่ผ้าเปียก ยาแก้เมาเรือ อุปกรณ์ดำน้ำ Snorkeling
มีทีม Lifeguard ดูแลความปลอดภัยในการดำน้ำ 

 

วันที่ 3 ล่องเรือยอร์ช Catamaran ดำน้ำชมปะการัง หมู่เกาะห้อง – แวะซื้อของฝาก – สนามบินกระบี่ – สุวรรณภูมิ
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (มื้อที่ 7) 

 08:00 น.

นำท่านเดินทางสู่อ่าวท่าเลน

09:00 น. 

 

ออกเดินทางจากจากท่าเรืออ่าวท่าเลนไปยัง เกาะผักเบี้ย ถึงเกาะผักเบี้ยเตรียมลงเกาะและทำกิจกรรมดำน้ำตื้น ดูปลาสวยงามออกจาก เกาะผักเบี้ย เดินทางไปยัง ลาดิง เพื่อชมความงามของทัศนียภาพเดินทางถึง ลาดิง พร้อมเก็บภาพากาศและเตรียมเดินทางไปยัง เกาะห้องลากูน

11.00 น. เดินทางถึง เกาะห้องลากูน ไปเยี่ยมชมความงามภายในเกาะห้อง เตรียมตัวลงดิงกี้เพื่อเข้าไปชมความงามภายในเกาะห้อง เตรียมเก็บภาพความประทับใจ
เที่ยง

รับประทานอาหารเที่ยง บนเรือ (มื้อที่ 8)

 12.30 น.   นำทุกท่านเดินทางถึง เกาะห้องกระบี่ เตรียมตัวลงเกาะ สนุกกับกิจกรรมเล่นน้ำ และดำน้ำตื้น จุดชมวิว 360 องศา เกาะห้อง แลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกระบี่ แลนด์มาร์กแห่งใหม่ล่าสุด จุดชมวิว 360 องศาบนความสูง 109 เมตร ทางเดินชมยอดไม้ ณ จุดสูงสุดบนเกาะตลอดระยะทาง 239 เมตร มีบันไดทั้งหมด 419 ขั้น และแบ่งลานพักออกเป็น   6 จุด คือ A, B, C, D, E และ F ทำหน้าที่เป็นทั้งจุดหลบภัย สึนามิและลานชมวิว 4 ทิศทาง โดยทิศเหนือมองเห็น 13 เกาะ เช่น เกาะเหลากา, เกาะปากกะ, เกาะยะลาอูตัง, เกาะเหลาลาดิง, เกาะเหลาเหรียม, เกาะผักเบี้ย ฯลฯ ด้านทิศตะวันตกมองเห็นเกาะยาวน้อย ทิศใต้มองเห็นเกาะยาวใหญ่ เกาะพีพี และเกาะเหลาหัง และทิศตะวันออกมองเห็นเกาะหงอนนาค, เกาะปอดะ, เกาะไก่, หาดทับแขก, อ่าวท่าเลน ฯลฯ เตรียมตัวออกจาก เกาะห้องกระบี่ เพื่อเดินทางกลับสู่ท่าเรือ
14.00 น.

นำทุกท่านเดินทางกลับถึง ท่าเรืออ่าวท่าเลน

จากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่ โรงแรม อ่าวนาง วิลล่า รีสอร์ท เพื่อให้ท่านอาบน้ำ เปลี่ยนเสื้อผ้า เพื่อเตรียมเดินทางกลับ ... แวะซื้อของฝากของที่ระลึก (หากมีเวลาพอ) ... ได้เวลาอันสมควรออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานกระบี่ จังหวัดกระบี่

18.00 น. เหินฟ้าสู่ สุวรรณภูมิ โดย สายการบินไทยสมายล์ เที่ยวบินที่ WE 250 (ใช้เวลาบิน 1.20 ชม.)

หมายเหตุ

1. โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้น-ลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน ในกรณีที่ท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิเช่น ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯ ได้ชำระค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้ว 

 

 สิ่งที่ควรเตรียม

 • เสื้อผ้าสวย สีสด สวมสบาย สำหรับเก็บภาพประทับใจ
 • กางเกงขาสั้น หรือ ชุดว่ายน้ำ พร้อมชุดเปลี่ยนสำหรับดำน้ำดูปะการัง
 • รองเท้ากันน้ำ รัดส้น / รองเท้าแตะ สวมเข้าถ้ำ และไปเกาะ แว่นกันแดดครีมกันแดด กล้องถ่ายรูป หมวก ยาประจำตัว (ถ้ามี)
 • ชุดว่ายน้ำ (สำหรับสระน้ำของโรงแรม)

 

 

อัตราค่าบริการนี้ รวม

 1. ตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัด สายการบินไทยสมายล์ (WE) รวมน้ำหนักสัมภาระโหลด 20 กก. ถือขึ้นเครื่อง 7 กก. และอาหารว่างบนเครื่อง (แจกตอนลงจากเครื่อง)
 2. ค่าพาหนะ รถตู้ VIP ปรับอากาศ
 3. ค่าโรงแรมที่พัก 4-5 ดาว ตามระบุในรายการ ห้องละ 2 ท่าน
 4. ค่ามัคคุเทศก์อำนวยความสะดวก
 5.  ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการขึ้นชม SKY WALK อัยเยอร์เวง
 6. บริการน้ำดื่ม ระหว่างการเดินทางและชุดกิฟเซ็ท (แอลกอฮอลล์สเปย์ หน้ากากอนามัย ลูกอม ทิชชู่ ฯลฯ)
 7. ค่าประกันการเดินทาง ครอบคลุมถึงอาหารเป็นพิ ( จำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ 500,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอาหารเป็นพิษ 100,000 บาท)
 8. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

 

 

 

อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม

 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งนอกเหนือจากรายการ ค่ามินิบาร์ในห้อง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากที่ระบุในโปรแกรม
 3. ค่าทิป 300 บาท/ลูกทัวร์ 1 ท่าน ตลอดทริปการเดินทาง
 4. ค่าประกันภัยธรรมชาติ ประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ
 5. ค่าอาหารสำหรับท่านที่ท่านเจ มังสวิรัติ และอาหารสำหรับมุสลิม

 

เงื่อนไขการใช้สิทธิ์

 1. กรุณาส่งสำเนาบัตรประชาชน และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้เดินทางที่ผูกกับแอป “เป๋าตัง” ของผู้เดินทางมายังไลน์แผนกจอง (1ท่าน/1สิทธิ์)
 2. แผนกรับจองแจ้งยืนยันโปรแกรม พร้อมจำนวนเงินที่ท่านต้องชำระผ่าน “เป๋าตัง”
 3. บริษัทจะดำเนินการรับเงินค่าทัวร์ผ่าน “เป๋าตังค์” ของท่าน เฉพาะในส่วนที่เหลือจากรัฐจ่ายให้ท่าน 40% (ไม่เกิน5,000บาท) พร้อมออกใบเสร็จรับเงิน รวม VAT7% แต่ทั้งนี้ต้องดำเนินการก่อน 23.59 น. ของวันที่ใช้สิทธิ์
 4. เมื่อใช้สิทธิ์แล้ว ท่านไม่สามารถยกเลิกการเดินทางในทุกกรณี ยกเว้น รัฐประกาศให้สามารถเลื่อนการเดินทางได้
 5. ผู้เดินทางต้องมุ่งปฏิบัติตามเงื่อนไข พร้อมแสดงหลักฐานการรับวัคซีน และผลตรวจโควิดจากสถานพยาบาล ตามที่แต่ละที่จังหวัดกำหนด
 6. ผู้เดินทางต้องเดินทางตามโปรแกรมที่กำหนดเท่านั้น ไม่สามารถยกเลิก หรืองดบริการใดบริการหนึ่ง ซึ่ง เป็นไปตามเงื่อนไขของรัฐ
 7. บริษัทขอความร่วมมือ ถ่ายภาพหมู่ในบางจุดท่องเที่ยว เพื่อประกอบการพิจารณาเบิกจ่ายในส่วนที่รัฐฯจ่ายให้
 8. บริษัทไม่รับผิดชอบค่าเสียหาย หรือ ยกเลิกการเดินทางที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย อาทิ ภัยธรรมชาติ การประท้วง การนัดหยุดงาน ฯลฯ
 9. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง ในกรณีที่ผู้เดินทางขั้นต่ำ ไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด

 

มาตรการท่องเที่ยววิถีใหม่แบบ New Normal ป้องกันโควิด-19 เพื่อความปลอดภัย ท่องเที่ยวอุ่นใจ

 1. ภายในรถตู้โดยสาร พนักงานขับรถจะมีการทำความสะอาดภายในรถด้วยยาฆ่าเชื้อ-แอลกอฮอล์อย่างสม่ำเสมอ
 2. ลูกค้าต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่อต้องอยู่ในที่ชุมชน และภายในรถตู้
 3. รถตู้โดยสารจะไม่มีการจอดแวะให้ลูกค้าลงระหว่างทางในจังหวัดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงทุกกรณี จะจอดเฉพาะจุดที่ปลอดภัยเท่านั้น
 4. เจ้าหน้าที่จะมีเจลล้างมือ และหน้ากากอนามัยประจำอยู่บนรถ
 5. รับประทานอาหารโดยเน้นการใช้ช้อนกลาง
 6.  หากสถานที่ใดมีการปิดทำการ เจ้าหน้าที่จะพาลูกค้าท่องเที่ยวสถานที่อื่นทดแทนตามความเหมาะสม
 7. ระหว่างการท่องเที่ยวลูกค้าต้องปฎิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งคัด เจ้าหน้าที่สามารถปฎิเสธการ

 

 

สวีทแลนด์ ทัวร์คุณภาพ ราคาประหยัด 

 จองเดี๋ยวนี้